İTÜ MAGNET

Akademi

Scale-up Programı

Dönüşümü yakalayıp işinizi hızlı büyütmeniz için bütüncül bir bakış açısıyla hazırladığımız Scale-up Eğitim Programına sizi bekliyoruz!

İTÜ MAGNET Akademi Scale-up Programı

İTÜ MAGNET Akademi Scale-up Eğitim Programı hızlı büyümeye odaklanan şirket yöneticileri için farklı gelişim alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor.

Hızlı büyüme ve büyümeyi sürdürülebilir kılma konularında sizi destekleyecek Scale-up Programı dört temel başlıktan oluşuyor:

HAZIRLAN

Kişisel yetkinliklerinizi geliştirin!
Büyümeye ve gerçekleşecek dönüşüme önderlik edecek kişilerin liderlik etme, doğru iletişim kurma ve motive etme yetkinliklerinin geliştirilmesi

YÖNET

Büyüme odaklı ekip ve iş planı oluşturun!
Büyümeyi gerçekleştirecek insan kaynağının bir araya getirilmesi ve doğru bir iş planı kapsamında ve çevik bir yaklaşımla harekete geçirilmesi

ÖLÇEKLENDİR

Büyümek için finansal kaynaklara erişin!
Ölçeklenmeyi ve hızlı büyümeyi mümkün kılmak için satış, pazarlama ve yatırım yoluyla finansal kaynaklara doğru zamanda doğru şekilde erişilmesi

SÜRDÜR

Sürdürülebilir büyümeyi yönetin!
Büyümeyi destekleyecek performans ölçümlerinin yapılması, yükümlülüklerin yönetilmesi ve işin yeni sermayedarlara açılması

Kimi Hedefliyoruz?

Küresel ekonomide meydana gelen değişimleri fırsata dönüştürmek isteyen ve ürün odaklı teknoloji ile yüksek katma değer yaratmayı hedefleyen şirketler bu eğitimden maksimum faydayı sağlayacaktır.

Scale- up Programının içeriği teknoloji odaklı ölçeklenebilir ürünü olan, bir teknoloji ürününe odaklanacak şekilde iş yapısını değiştirmek isteyen veya yeni geliştirdiği teknoloji odaklı bir çözümü spin-off ile ayırmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır.

Kimi Hedefliyoruz?

Küresel ekonomide meydana gelen değişimleri fırsata dönüştürmek isteyen ve ürün odaklı teknoloji ile yüksek katma değer yaratmayı hedefleyen şirketler bu eğitimden maksimum faydayı sağlayacaktır.

Scale- up Programının içeriği teknoloji odaklı ölçeklenebilir ürünü olan, bir teknoloji ürününe odaklanacak şekilde iş yapısını değiştirmek isteyen veya yeni geliştirdiği teknoloji odaklı bir çözümü spin-off ile ayırmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır.

Neden İTÜ MAGNET Akademi?

2002’den beri edindiği tecrübe ile ihtiyaçlarınızı en iyi bilen kurumun size özel tasarladığı eğitime katılın.

İşinizi uluslararası kabul gören metodolojilere uyarlayın ve büyümenize hız katın.

Hızla büyürken insan kaynağınızı ve finansal kaynaklarınızı sürece nasıl adapte edeceğinizi öğrenin.

Farklı teknoloji şirketleriyle, yatırımcılarla, profesyonellerle ve akademisyenlerle bire bir ilişki kurma imkanı yakalayın.

Ulusal ve uluslararası hızlandırma programlarını başarıyla yürüten bir kurumun mezunları arasında yerinizi alın.

İTÜ MAGNET’te altı ay süreyle paylaşımlı koltuk sahibi olarak girişimcilik ekosisteminin çekim merkezini deneyimleme fırsatı yakalayın.

Türkiye’nin önde gelen Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle tanışın ve burada şirket kurmanın getirdiği avantajlardan haberdar olun.

Scale - Up Programı

7 Eylül 2021’de başlayan ve 13 hafta süren eğitim programı modülleri

⦁ Kişisel liderliğin kritik adımları ve kişisel vizyon yaratma
⦁ Lider olarak kendini geliştirme ve rol model olma
⦁ Gelişim için gerekli “Bakış Açısı, Beceri seti ve Kritik Aksiyonlar”
⦁ Gelişime liderlik etme: 7 Adımda bireysel ve takım gelişim planı oluşturma
⦁ Lider olarak profesyonel hayatta etki yaratma
⦁ Liderlik markası ve kişisel imajın yönetimi
⦁ Etki yaratmak için bağ kurma becerisi, empati ve etkin dinleme
⦁ İz bırakan iletişim ve networking

⦁ Müzakerenin temelleri ve mantığı
⦁ Rol çalışması
⦁ Hayati önem taşıyan müzakere kuralları
⦁ Müzakereye etkin hazırlık
⦁ Psikoloji ve müzakere
⦁ Taktikler ve stratejiler
⦁ İkna ve müzakere

⦁ Motivasyon nedir ve motivatörler nelerdir?
⦁ Ekip motivasyonunda kritik faktörler nelerdir?
⦁ Motivasyon seviyesini yükselten ve düşüren faktörler
⦁ Farklı profillerin motivasyon ihtiyaçları
⦁ Farklılıkları etkin şekilde yönetmek için yöneticilerin sorumlulukları
⦁ Sinerjik çalışan ekipler için ipuçları
⦁ İşe bağlılığı belirleyen etkenler
⦁ Takdir ve ödüllendirme

⦁ İnsan kaynakları stratejisinin belirlenmesi
⦁ Yetenekleri keşfetme ve yönlendirme
⦁ Performans yönetimi ve hedef belirleme
⦁ Motivasyon araçları ve kaynakları
⦁ İş veren markası ve etkisi
⦁ İletişim ve koordinasyon
⦁ Yeni jenerasyon çalışma modelleri
⦁ Farklılıkların yönetimi

⦁ Çeviklik kavramı ve çevik manifesto
⦁ Çeviklik neden önemli
⦁ Organizasyonel çeviklik nedir ne sağlar?
⦁ Başarılı çevik yaklaşım ile ilgili örnekler ve öneriler
⦁ Çevik yaklaşımı hayata geçirmek için gereken adımlar
⦁ En popüler çevik yaklaşım yöntemleri ve farkları

• Amaç odaklı girişimcilik
• Business Model Canvas nedir ve nasıl hazırlanır
• Müşteri geliştirme ve müşteri içgörüsü
• Ürün pazar uyumu
• Eşsiz değer önerisi tasarımı

⦁ Pazarlama ekibinin kurulması
⦁ Halkla ilişkiler ve çevrimdışı pazarlama
⦁ Değer önerisi ve pazarlama stratejisi ilişkisi
⦁ Dijitalde müşteri edinme kanallarının yaratılması
⦁ Dijital mecralarda içerik üretimi
⦁ Müşteri odaklı pazarlama uygulamaları
⦁ Dijital pazarlama çıktılarının metriklerle ölçümü

⦁ Satış takımının kurulması
⦁ Satış funnel’ı yaratma
⦁ Metriklerle satış funnel’ı yönetimi
⦁ Müşteri elde etme ve müşteri ilişkilerini sürdürme
⦁ Müşterilere tutundurma stratejileri geliştirme
⦁ İyi uygulama örnekleri

⦁ Ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma
⦁ Birim ekonomisi prensipleri
⦁ Müşteri edinme, karlılık, müşteri tutundurma metriklerinin optimizasyonu
⦁ KPI temelli ölçüm ve optimizasyon
⦁ Finansal modelleme
⦁ Yatırım aşamaları
⦁ Değerleme belirleme hesaplama yöntemleri

⦁ Müzakere dokümanında dikkat edilmesi gerekenler
⦁ Yatırım sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler
⦁ Hisse senedi opsiyonu verilmesi ve sözleşmesi
⦁ Temel vergi uygulamaları
⦁ Ar-Ge ve Teknokent teşvikleri

⦁ Temel finansal tablolar nelerdir ve ne bilgi içerirler
⦁ Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu
⦁ Finansal tablo analizi
⦁ DuPont analiz örneği
⦁ Bağımsız denetim süreci

⦁ Çıkış (Exit) için doğru zamanlama
⦁ Büyüme hikayesinin oluşturulması
⦁ İdeal işlem yapısı
⦁ Süreç: yatırımcı evreni, hazırlıklar, danışman seçimi, süreç yönetimi
⦁ Türkiye ve ABD’de halka arz süreci
⦁ Yakın zamanda halka arz edilen scale up’ların incelenmesi

*Program içerikleri değişiklik gösterebilir.

Scale - Up Programı

7 Eylül 2021’de başlayacak ve 13 hafta sürecek eğitim programı modülleri

⦁ Kişisel liderliğin kritik adımları ve kişisel vizyon yaratma
⦁ Lider olarak kendini geliştirme ve rol model olma
⦁ Gelişim için gerekli “Bakış Açısı, Beceri seti ve Kritik Aksiyonlar”
⦁ Gelişime liderlik etme: 7 Adımda bireysel ve takım gelişim planı oluşturma
⦁ Lider olarak profesyonel hayatta etki yaratma
⦁ Liderlik markası ve kişisel imajın yönetimi
⦁ Etki yaratmak için bağ kurma becerisi, empati ve etkin dinleme
⦁ İz bırakan iletişim ve networking

⦁ Müzakerenin temelleri ve mantığı
⦁ Rol çalışması
⦁ Hayati önem taşıyan müzakere kuralları
⦁ Müzakereye etkin hazırlık
⦁ Psikoloji ve müzakere
⦁ Taktikler ve stratejiler
⦁ İkna ve müzakere

⦁ Motivasyon nedir ve motivatörler nelerdir?
⦁ Ekip motivasyonunda kritik faktörler nelerdir?
⦁ Motivasyon seviyesini yükselten ve düşüren faktörler
⦁ Farklı profillerin motivasyon ihtiyaçları
⦁ Farklılıkları etkin şekilde yönetmek için yöneticilerin sorumlulukları
⦁ Sinerjik çalışan ekipler için ipuçları
⦁ İşe bağlılığı belirleyen etkenler
⦁ Takdir ve ödüllendirme

⦁ İnsan kaynakları stratejisinin belirlenmesi
⦁ Yetenekleri keşfetme ve yönlendirme
⦁ Performans yönetimi ve hedef belirleme
⦁ Motivasyon araçları ve kaynakları
⦁ İş veren markası ve etkisi
⦁ İletişim ve koordinasyon
⦁ Yeni jenerasyon çalışma modelleri
⦁ Farklılıkların yönetimi

⦁ Çeviklik kavramı ve çevik manifesto
⦁ Çeviklik neden önemli
⦁ Organizasyonel çeviklik nedir ne sağlar?
⦁ Başarılı çevik yaklaşım ile ilgili örnekler ve öneriler
⦁ Çevik yaklaşımı hayata geçirmek için gereken adımlar
⦁ En popüler çevik yaklaşım yöntemleri ve farkları

• Amaç odaklı girişimcilik
• Business Model Canvas nedir ve nasıl hazırlanır
• Müşteri geliştirme ve müşteri içgörüsü
• Ürün pazar uyumu
• Eşsiz değer önerisi tasarımı

⦁ Pazarlama ekibinin kurulması
⦁ Halkla ilişkiler ve çevrimdışı pazarlama
⦁ Değer önerisi ve pazarlama stratejisi ilişkisi
⦁ Dijitalde müşteri edinme kanallarının yaratılması
⦁ Dijital mecralarda içerik üretimi
⦁ Müşteri odaklı pazarlama uygulamaları
⦁ Dijital pazarlama çıktılarının metriklerle ölçümü

⦁ Satış takımının kurulması
⦁ Satış funnel’ı yaratma
⦁ Metriklerle satış funnel’ı yönetimi
⦁ Müşteri elde etme ve müşteri ilişkilerini sürdürme
⦁ Müşterilere tutundurma stratejileri geliştirme
⦁ İyi uygulama örnekleri

⦁ Ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma
⦁ Birim ekonomisi prensipleri
⦁ Müşteri edinme, karlılık, müşteri tutundurma metriklerinin optimizasyonu
⦁ KPI temelli ölçüm ve optimizasyon
⦁ Finansal modelleme
⦁ Yatırım aşamaları
⦁ Değerleme belirleme hesaplama yöntemleri

⦁ Müzakere dokümanında dikkat edilmesi gerekenler
⦁ Yatırım sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler
⦁ Hisse senedi opsiyonu verilmesi ve sözleşmesi
⦁ Temel vergi uygulamaları
⦁ Ar-Ge ve Teknokent teşvikleri

⦁ Temel finansal tablolar nelerdir ve ne bilgi içerirler
⦁ Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu
⦁ Finansal tablo analizi
⦁ DuPont analiz örneği
⦁ Bağımsız denetim süreci

⦁ Çıkış (Exit) için doğru zamanlama
⦁ Büyüme hikayesinin oluşturulması
⦁ İdeal işlem yapısı
⦁ Süreç: yatırımcı evreni, hazırlıklar, danışman seçimi, süreç yönetimi
⦁ Türkiye ve ABD’de halka arz süreci
⦁ Yakın zamanda halka arz edilen scale up’ların incelenmesi

*Program içerikleri değişiklik gösterebilir.

Eğitmen ve Mentorlar

Ali Karabey
212

Alpaslan Canlı
Revo Capital

Alper Toper
HRthinksMe

Atıl Erken
Collective Spark

Aykut Erdoğan
EY

Aziz Emre Günel
Management Centre Türkiye

Çağatay Güney
Peoplise

Didem Tekay
Management Centre Türkiye

Doç. Dr. Adil Oran
ODTÜ

Doç. Dr. Mehmet Erçek
İTÜ

Dr. Eren Koçyiğit
NBT

Ece Ünlü
EY

Erkan Erken
ERGandPartners

Ezgi Ada
NBT

Gülşah Çakır
Barikat Siber Güvenlik

Hakan Erten
Nova Nora Consulting

Kayhan Yıldırım
KY Training and Consultancy

Mehmet Gülez
EY

Melih Aksan
Aksan Hukuk

Musa Gezer
EY

Onur Özcan
Bahçeşehir Üniversitesi

Özlem Kestioğlu
Vodafone

Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz
İstanbul Teknik Üniversitesi

Ne Dediler?

Cahit Taşkın

Kurucu Ortak, iMobileCode

“Alanlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen Scale-up Programı, strateji geliştirme, iş modeli kurgulama, pazarlama, satış gibi iş süreçlerimizi uçtan uca sistematize etmemize katkı sunan bir eğitim oldu. Bu imkân için İTÜ Magnet ekibine teşekkür ediyorum.”

Büryan Turan

Genel Müdür, Simularge

“Scale-up Programı, startup yöneticilerinin çözmekte zorlandığı sorunlarını, çözmelerine yardımcı olan eğitim içeriğine sahip. Özellikle İK ve personel motivasyonu konusundaki eğitimi ekip yöneten herkese tavsiye ederim”

Murat Gürhan

Co-founder, Boatmate

“Birbirinden değerli profesyonellerin uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımları, girişimimizin büyüme sürecinin yönetiminde önemli katkılar sağladı. Scale-up Programı sayesinde büyüme sürecimiz hız kazandı.”

Bilgi Al

Eğitimin içeriği ve ücreti ile ilgili bilgi almak için lütfen formu doldurun sizinle iletişime geçelim.


  Lütfen Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Scale-up Eğitim Programına nasıl katılabilirim ve ücreti nedir?

  Web sitemizdeki “Bilgi Al” bölümündeki formu doldurup “Kayıt Ol” düğmesine tıkladığınızda İTÜ MAGNET Akademi ekibi eğitim içeriği ve ücreti ile ilgili size geri dönüş sağlayacaktır. Scale-up programının ücretini ödedikten sonra eğitime katılımla ilgili süreç başlayacaktır.

  Eğitimler nerede ve ne zaman verilmektedir?

  13 hafta boyunca haftada yarım gün süren İTÜ MAGNET Akademi Scale-up Programı, İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik merkezinde, İTÜ ARI Teknokent kampüsü içindeki ARI 4 binasında yapılmaktadır.

  Online sürdürülecek olan program ise Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.

  Önemli not: Covıd-19 sebebiyle offline olarak planlanan program, geçici bir süreliğine online olarak devam edecektir.

  Programa katılmak için İTÜ MAGNET’e üye olmam veya başka bir koşulu sağlamam gerekli mi?

  Programa katılmak için İTÜ MAGNET’e üye olmak gerekmemektedir. Ancak programın hedef kitlesi ölçeklenebilir teknoloji odaklı bir ürünü olan veya üretimini bu yönde değiştirmek isteyen firmalardır. Dolayısıyla bu krtierleri sağlayan firmalar programdan maksimum faydayı sağlayacaklardır.

  Programa kaç kişi katılıyor?

  Scale-up Programına her bir firmadan bir kişi olmak üzere 14 kişi katılabilmektedir.

  İletişim

  Bize Yazabilirsiniz:

  E-Posta
  [email protected]

  Bizi Arayabilirsiniz:

  Telefon:
  +90 212 942 22 12

  Adresimiz:

  Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 34467 Sarıyer / İstanbul